השירות אינו פעיל יותר - המשיכו לטייל:)

עין צור

עין צור הוא מעיין שכבה, (שכבת טוף שאוצרת את המים ומעליה שכבת גיר מחלחל) הזורם כל השנה, ששימש להשקיית גידולים חקלאיים באזור בשיטת השלחין. כדי להגדיל את ספיקת מי המעיין נחצבה ניקבה המגיעה למקום הנביעה והגדילה את הפתח של יציאת המים. מהניקבה יוצאת אמת מים בחלקה מקורה, אשר מסתיימת בבריכת אגירה ששימשה בעבר כבריכת רחצה וגם כבריכת אגירה להשריית הבוסתנים והשדות באזור וכמובן גם לבית המרחץ שבמקום לבית המרחץ. השרידים הארכיאולוגיים שנמצאים בעין צור הם  מהתקופה הרומית ומהתקופה העות'מנית ומעל המעיין נמצאו שרידי ארמון מבוצר ומאובזר.